Подови настилки, PVC настилки, професионални настилки, паркет, индустриални подови настилки, паркети, спортни настилки, болнични настилки, изкуствена трева, акустични настилки, ПВЦ настилки, подови покрития и настилки, подови настилки за мокри помещения, антистатични настилки, антихлъзгащи настилки

Начало » Услуги » Монтаж на електропроводима настилка

Монтаж на електропроводима настилка

Монтаж на електропроводима хомогенна подова PVC настилка Toro El

Строежът на Toro El - хомогенно проводимо покритие изисква употребата на стандартни акрилни лепила, когато покритията са във вид на ленти с ширина 2 метра.  Всяка работа се извършва в съотвествие със стандартите валидни за съответната страна, където се монтират тези покрития, а именно здравина, основа, температура и подготовка.

 

Монтаж на ленти

Ленти с дължина под 10 л.м. - използва се медна шина, която служи за заземяване, се монтира напречно под лентите и на около 20 см. от единия край на помещението.

Ленти с дължина между 10 л.м. и 20 л.м. - използва се медна шина, която се монтира напречно под лентите и на окло 20 см от всяка лента.

Ленти с дължина над 20 л.м. - използва се медна шина, която се монтира напречно под лентите, на около 20 см от всяка и на всеки 20 м.

 

Забележка!!!!!!!!!!!

Където се получи кръстовото съединение в центъра, там се поставя 1м дължина медна шина под лентите, на равни разстояния от краищата и по посока на лентовото покритие.

 

0888595505